Artist-impression van het toekomstige Aviko-terrein. Afbeelding: Aviko
Artist-impression van het toekomstige Aviko-terrein. Afbeelding: Aviko

Aviko-vrieshuis komt in zicht na uitspraak Raad van State

Gemeente moet parkeerbehoefte wel beter inzichtelijk maken

STEENDEREN - De bouw van het Aviko-vrieshuis in Steenderen is een stap dichterbij. Omwonenden, waarvan een aantal vertegenwoordigt door de Vereniging Uit-Zicht, tekenden beroep aan bij de Raad van State tegen de door de gemeenteraad goedgekeurde wijziging van het bestemmingsplan. Die wijziging is nodig om het 35 meter hoge vrieshuis te kunnen bouwen. Omwonenden vinden dat een dergelijk gebouw niet past in het Steenderense landschap en vrezen voor onder andere geluid- en stankoverlast, waardedaling van woningen en parkeerhinder. Wat betreft dat laatste punt is de gemeenteraad volgens Raad van State inderdaad in gebreke gebleven. De gemeente moet 'alsnog inzichtelijk maken wat de parkeerbehoefte is (voor zowel vracht- als personenverkeer) die het bestemmingsplan genereert, op welke wijze waar in deze parkeerbehoefte kan worden voorzien, in hoeverre in de omgeving reeds parkeerproblemen bestaan en die eventuele parkeerproblemen in de omgeving bij de afwegingen zijn betrokken'. Zo bleek uit de uitspraak die woensdag 19 juli werd gedaan door de Raad van State.

Veel van de door omwonenden ingediende bezwaren werden door de Raad van State als niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het bezwaar niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. Vaak was het oordeel dat de betreffende omwonende geen belanghebbende is, omdat de afstand tot het vrieshuis te groot is om hinder te ondervinden van van verkeer of geluid. Als een bezwaar op het gebied van landschappelijke inpassing of milieu-, geluid- en trillingshinder ontvankelijk werd verklaard, ging het later nog van tafel omdat de bezwaren ongegrond waren, volgens de Raad van State.

Belangenverstrengeling
Ook werd door de bezwaarmakers gesteld dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling omdat een raadslid echtgenote is van een bestuurder van een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert voor Aviko. "De enkele omstandigheid dat de echtgenoot van een bepaald raadslid werkzaamheden verricht voor Aviko is daarvoor, wat daar ook van zij, onvoldoende", zo luidt het oordeel.

Parkeerbehoefte
De gemeente dient binnen twintig weken met een aanpassing van het onderdeel van het plan te komen waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat voor effect de bouw van het vrieshuis op de parkeerbehoefte heeft. De wijziging dient op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt te worden.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden