Tenhemelopneming van de Maagd Maria

Keijenborg - Zijn wij nog gewend grote tekens aan de hemel te zien? De loop van zon, maan en sterren wordt nog graag door mensen bekeken en verklaard. Zeker op zwoele heldere nachten zijn sterren een bron van vreugde. In de maand augustus kunnen we in de donkere avond de weg van ‘vallende sterren’ nagaan. Liggend op de grond gaat dat het beste.

Maar niet snel zullen we daar grote tekens in zien. Tekens die ons vertellen dat er iets heel belangrijks aan de gang is. Zo kennen wellicht velen nog de tekst: “Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een gouden kroon van twaalf sterren.” Dit is een tekst uit de Openbaring van Johannes. Johannes doelt hier op Maria, de moeder van Jezus en in gelovige zin de Moeder Gods.In het midden van de maand augustus, op de 15e dag, viert de katholieke kerk dat Maria eens is opgenomen in de hemel, daar waar haar Zoon haar reeds voorging. Dit gebeuren kan met recht een geheim genoemd worden, een mysterie voor ons mensen. En juist omdat iets zo ondoorgrondelijk is, staat men er steeds weer bij stil om toch dichter bij dit wondere teken te komen. Zo kan men stapje voor stapje iets van Maria ervaren en daarna meenemen in het eigen leven. In Keijenborg zal de tenhemelopneming van de Maagd Maria gevierd worden in de Sint Jan de Doper op vrijdagavond 15 augustus, aanvang 19.00 uur.Het parochieel koor verzorgt de liederen. Voorganger is diaken Th. ten Bruin.

Lees ook

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden