Burgemeester Marianne Besselink houdt haar nieuwjaarstoespraak. Foto: Liesbeth Spaansen
Burgemeester Marianne Besselink houdt haar nieuwjaarstoespraak. Foto: Liesbeth Spaansen

Burgemeester Besselink: 'We moeten samen aan de toekomst werken'

Algemeen

BRONCKHORST - Voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst kwamen zoals elk jaar weer veel belangstellenden naar het gemeentehuis in Hengelo. Daar begroetten burgemeester Marianne Besselink, de wethouders Paul Seesing, Jan Engels, Arno Spekschoor en Antoon Peppelman en directeur/gemeentesecretaris Bart Drewes iedereen met een handdruk en de beste wensen voor het nieuwe jaar. De burgemeester sprak de aanwezigen toe, wethouder Peppelman reikte de prijzen uit aan de vrijwilliger van het jaar: de Vutters van V.V. Zelhem en wethouder Engels zette de sporters van het jaar in het zonnetje.

Voordat de burgemeester haar nieuwjaarstoespraak kon houden, was iedereen getuige van de première van de nieuwe film over Bronckhorst 'Samen maken we Bronckhorst', waarin de gemeente wordt gepromoot en vele bekende en onbekende Bronckhorstenaren te zien zijn.

Namens de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders heette de burgemeester iedereen van harte welkom en sprak de beste wensen uit voor het nieuwe jaar. Zij keek even terug op de jaarwisseling die gezellig en rustig verlopen was, met niet te veel schade en het gezamenlijk opruimen op nieuwjaarsdag van de overblijfselen van de leuke avond. "Zo doen we dat in de Achterhoek, we bouwen een leuk feest, hebben respect voor elkaar en elkaars eigendommen en ruimen gezamenlijk weer op. En als we volgend jaar ook nog zorgen dat er minder klachten zijn over het afsteken van vuurwerk, is het helemaal goed."

Eveneens een korte terugblik op het jaar 2016, het eerste volle jaar voor burgemeester Besselink. Zij maakte buurt en mocht prachtige initiatieven ervaren en organiseerde vervolgens een bijeenkomst in het gemeentehuis met al deze initiatiefnemers, die met elkaar in gesprek gingen. "Bij alle initiatieven die ik bezocht zag ik veel energie en veel ideeën van onze inwoners. Ik zag ook vragen en uitdagingen. Laat ik voor mezelf spreken: ik vond het een geweldige avond." Daarnaast sprak zij over noaberschap, duurzaamheid, veiligheid, aansluiting bij Burgernet en de buurt Whatsappgroepen.

Voor 2017 staat Bronckhorst voor een grote uitdaging: krimp. Steeds meer inwoners trekken vanuit de regio's naar de steden. "Dat veroorzaakt een tweedeling in onze samenleving tussen groei en krimp. In Nederland voltrekt zich dat op relatief korte afstand van elkaar. De Randstad versus de regio, krapte versus ruimte en jong versus oud. Een slim antwoord op de demografische veranderingen kan deze tweedeling sterk verzachten en Nederland weer in balans brengen. Nederland is één geheel en de regio's hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken." Burgemeester gaf aan de landelijke verkiezingen te gebruiken om deze ontwikkeling te verankeren in het Nationale Ruimtelijke en Sociaal Economische beleid. Uit cijfers van de CBS bleek dat Bronckhorst nu de op één na snelst krimpende gemeente van Nederland is.

Bevolkingsdaling is niet nieuw voor Bronckhorst. De gemeente heeft zich al lang ingespannen om het dalende aantal inwoners op te vangen. Met kwalitatief goed onderwijs te behouden, bijvoorbeeld door de bouw van de Pannevogel in Steenderen, waarin vijf basisscholen uit Steenderen en omliggende dorpen samen zijn gegaan. Ook de inzet samen met de ondernemersfondsen, een bouwstop vanwege leegstand, waarmee de woningmarkt in Bronckhorst gezond is gebleven, er wordt onderhandeld over snel internet in het buitengebied en bedrijvigheid en werkgelegenheid wordt gestimuleerd door de focus op Smart Industry te leggen, samen met bedrijfsleven en onderwijs. "Het zijn nationale vraagstukken en ik roep de partijen op die begin 2017 mogen onderhandelen over een nieuw kabinet voor héél Nederland, dit vraagstuk op de politieke agenda te zetten. Ondertussen werken wij in Bronckhorst gewoon door." Samenwerking met ondernemers, inwoners en/of leden van verenigingen en met gebiedsambtenaren is noodzakelijk hierbij.

"Ook in Bronckhorst lopen we ons langzaam warm voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart dit jaar en voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018." Burgemeester Besselink motiveert de aanwezigen vooral te gaan stemmen. "Het gaat niet alleen om onze toekomst, maar juist ook de toekomst van onze kinderen en onze kleinkinderen. De toekomst is niet iets wat we cadeau krijgen, maar daar moeten we samen aan werken. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u op te roepen u goed te verdiepen en dan uw stem uit te brengen op de partij waaraan u de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen toevertrouwt."

Bronckhorst blijft zich inzetten voor de leefbaarheid van dorpen en buurtschappen met ruimte voor de samenleving, inzet om zorg goed en dichtbij te organiseren en zich sterk maken voor een nieuw bestaan voor statushouders.

Tot slot benadrukte zij het belang van vrijwilligers in Bronckhorst en bedankt allen voor hun inzet. Zij liet weten trots te zijn op de Bronckhorster sporters en riep op om te stemmen op het favoriete Bronckhorster gebouw op de site van het Stadslab Doetinchem.

De avond werd geopend en afgesloten met een sfeervol optreden van zangeres Lizzy Ossevoort. Zij won de Conservatorium Jazz Award. Daarna was het een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.

Lizzy Ossevoort zingt tijdens de nieuwjaarsreceptie. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden