De ondertekening van de verklaring vond op een platte wagen in de ligboxenstal plaats. Foto: Jan Hendriksen.
De ondertekening van de verklaring vond op een platte wagen in de ligboxenstal plaats. Foto: Jan Hendriksen.

Nieuwe aanpak tegen oprukkende criminaliteit in het buitengebied

Vierakker - Of het nu de meest realistische nabootsing was die men liet zien? Daaraan werd getwijfeld. "Zo erg is het gelukkig (nog) niet op het platteland. Maar het komt wel steeds dichter bij", zo verklaarde één van de aanwezigen die woensdag 30 maart bij de ondertekening van de Intentieverklaring Veilig Ondernemen Buitengebied Hengelo en Vorden aanwezig was. Onder toeziend oog van tientallen vertegenwoordigers van de verschillende partijen en een deel van de veestapel van Jan Borgman en Erna Roeterdink vond de ondertekening van de intentieverklaring op een platte wagen in de ligboxenstal bij boerderij 't Spieker in Vierakker plaats. Melkveehouder Jan Borgman toonde aansluitend een nagebootste illegaal chemische afvalstorting van een tiental plastic tonnen die aan de Heelerweg op een pallet die aan een 'rikkepoal' was vastgebonden. Borgman liet zien hoe belangrijk het is om te weten waar dit afval precies 'gestort' was. Want dat leverde een groot dilemma op. "Was het nu op gemeentegrond, op grond van het waterschap, op zijn eigen land of die van de buurman? Als dat op mijn land is dan ben ik verantwoordelijk voor de verwijderingskosten. En die kosten kunnen wel in de tienduizenden euro's lopen!"

Door Jan Hendriksen

Agrarische bedrijven en tuinders krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines. Bovendien zijn de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden in trek als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval of het huisvesten van hennepkwekerijen. De eerste publiekprivate samenwerking voor dit probleem in buitengebieden ging daarvoor vorige week in Vierakker van start. Het samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Bronckhorst, politie, brandweer, het Openbaar Ministerie, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), Cumela, Agrio en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De eerste stap is een veiligheidsanalyse van het hele gebied. Een schouw brengt in kaart waar de zwakke plekken zitten en een enquête onder ondernemers en bewoners geeft meer informatie over de veiligheidsproblemen die spelen. Zo wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. De analyse gaat niet alleen over criminaliteit, maar ook over brandveiligheid en verkeersveiligheid. Alle facetten van veiligheid die samenhangen met 'Schoon, heel en veilig'.

Korte lijnen
"De verbeterde onderlinge communicatie en korte lijnen zijn al direct winst", zo verklaarde CCV directeur Patrick van den Brink tijdens de ondertekening. "Partijen weten vaak niet van elkaar wat er speelt. Dat geldt ook voor de bedrijven onderling. Ondernemers en bewoners zijn de ogen en oren in het gebied en die roepen we op om verdachte zaken direct te melden. Door informatie beter te delen kunnen er gerichte maatregelen worden genomen." Bestuurslid Henk Oosterink van LTO afdeling West Achterhoek onderschreef dat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. "Boeren en tuinders staan machteloos tegen deze criminelen. Er is zelfs sprake van bedreiging als ondernemers weigeren hun medewerking te verlenen." Ook burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst onderkende het belang. "Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als er melding wordt gemaakt van criminele activiteiten. Door deze samenwerking willen we zorgen dat de situatie die in onze gemeente eigenlijk nog wel goed is, ook goed blijft."

Speciale methodiek
Het CCV heeft veel ervaring met het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. Bijvoorbeeld bij winkelgebieden en bedrijventerreinen lopen al jaren succesvolle projecten (Keurmerk Veilig Ondernemen). De derving en overlast in gebieden met een dergelijk KVO project neemt aanzienlijk af en ondernemers voelen zich veiliger. Dit blijkt uit de metingen die elke twee tot drie jaar worden gedaan. Sinds kort wordt deze methodiek ook ingezet bij zorginstellingen, recreatiegebieden en nu dus ook bij agrarische buitengebieden.


Jan Borgman toonde een nagebootste illegaal chemische afvalstorting. Foto: Jan Hendriksen. 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden